Leerrecht en verlof

Vanaf 4 jaar is uw kind welkom op onze school, maar is het nog niet leerplichtig. De leerplicht geldt vanaf 5 jaar. Er is een uitzonderingsregel opgesteld, die het mogelijk maakt een vermoeide kleuter af en toe thuis te houden. Een 5-jarige kleuter mag vijf uur per week afwezig zijn zonder toestemming van de directeur (wel graag even laten weten s.v.p.) en vijf uur per week met toestemming van de directeur.

Kinderen vanaf zes jaar zijn volledig leerplichtig. De directeur kan verlof tot schoolverzuim verlenen wegens “gewichtige omstandigheden”. Hij moet zich daarvoor verantwoorden tegenover de leerplichtambtenaar. De bevoegdheid van de directeur is beperkt, wanneer het schoolverzuim meer dan tien dagen bedraagt. In dat geval kan alleen de leerplichtambtenaar ontheffing verlenen.

Vakantie

Sinds de leerplicht gewijzigd is, mag de directeur uitsluitend verlof voor vakantie verlenen aan kinderen, waarvan de ouders een beroep hebben dat het onmogelijk maakt om binnen de vastgestelde schoolvakanties een aaneengesloten periode van 2 weken met het gezin op vakantie te gaan. Dit moet worden aangetoond met een verklaring van de werkgever. Deze aanscherping is opgenomen om een eind te maken aan het verschijnsel dat ouders een extra vakantie vragen voor wintersport of voor een bezoek aan het geboorteland. Verlof wegens vakantie is volgens de wet niet mogelijk in de eerste twee weken van een schooljaar. Op de website van Bureau Leerplicht https://rbl-hollandrijnland.nl/ouders/ kunt u de regeling nalezen.

Verlof aanvragen

Een verzoek voor verlof richt u aan de directie van de school. Dit doet u door het invullen en inleveren van een aanvraagformulier. Het formulier is te downloaden via Social Schools.

Het verzoek en de beslissing daarover worden in het leerlingdossier van het kind bewaard tot het eind van de schoolloopbaan. Bij de beoordeling van volgende verzoeken wordt altijd de voorgeschiedenis betrokken. De verzuimregistratie wordt door de inspectie gecontroleerd. Het overtreden van de Leerplichtwet kan leiden tot een proces-verbaal voor ouders.

Het mag duidelijk zijn, dat bij onverwachte, ingrijpende gebeurtenissen, zoals het overlijden van familieleden e.d. deze formele weg niet hoeft te worden bewandeld. Een telefoontje is dan natuurlijk voldoende.