Team

De Johannesschool wordt geleid door de directeur ondersteund door het management team. Dit team bestaat naast de directeur uit de intern begeleiders en de bouwcoördinatoren. Deze laatst genoemden zijn leerkrachten uit de onder-, midden- en bovenbouw.

Het is fijn dat het team een mix is van jonge en minder jonge leerkrachten, waarbij samenwerken hoog in het vaandel staat. Daardoor is het ook mogelijk gebruik te maken van specifieke mogelijkheden en talenten binnen de school. Het voordeel van een groot team is dat we kunnen werken met specialisten en vakleerkrachten. Recent zijn er opleidingen afgerond tot taal- reken- of gedragspecialist. Op de Johannesschool leren niet alleen de kinderen, maar geven de volwassenen het goede voorbeeld. Op de Johannesschool zijn de mannen weliswaar in de minderheid, maar zeker zeer aanwezig!

Naast de groepsleerkrachten is op de Johannesschool een vakleerkracht bewegingsonderwijs aanwezig en worden de leerkrachten ondersteund door onderwijsassistenten en leraarondersteuners.

Directie

Hurly Holtrop

Directeur

Intern begeleider

Chantal Wolse

Intern begeleider groep 5 t/m 8

Meer info

Brenda de Winter

Intern begeleider groep 1 t/m 4

Meer info

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en hebben coördinerende, coachende en begeleidende taken. Zij spelen een cruciale rol in de ondersteuningsstructuur en kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

In eerste instantie voeren de leerkrachten de gesprekken met de ouders. Ter ondersteuning kan de intern begeleider hierbij aanschuiven. Eventueel kan er ook nog een deskundige van buiten de school gevraagd worden om mee te denken of te komen observeren.

De Intern Begeleiders houden zich daarnaast ook bezig met de coördinatie van de ondersteuning en het opbrengst- en handelingsgericht werken. Zij begeleiden en coachen leraren, coördineren het teamleren en sturen veranderingsprocessen aan.