Schooltijden

Schooltijden
Groep 1 t/m 8ma-di-dowo-vr
Begin schooldag8:30 8:30 
Lunchpauze12:00  
Begin middaglessen13:00 
Einde schooldag15:00 12:30 
Start van de schooldag
Groep 1/2

Op maandag, dinsdag en donderdag staan de leerkrachten van de kleutergroepen buiten om de kinderen op te vangen. Als alle kinderen er zijn, gaan de leerkrachten alleen met de kinderen naar binnen.

Op woensdag en vrijdag zijn ouders welkom om met hun kind(eren) mee naar binnen te komen. Dit gaat volgens een schema omdat het te druk is in de gang om alle ouders van alle groepen tegelijkertijd mee te laten lopen. Via het ouderportaal worden ouders op de hoogte gebracht wanneer zij hun kind(eren) naar binnen kunnen brengen.

Groep 3 t/m 8

Voor de kinderen in groep 3 t/m 8 geldt dat zij zelfstandig naar de klas gaan. De eerste bel gaat om 8.20, waarna de kinderen naar binnen mogen gaan. Om 8.28 uur gaat de tweede bel. Dan verwachten wij dat alle kinderen binnen zijn zodat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen.

’s Middags gaat de bel om 12.55 uur. Op dat moment moeten de kinderen naar binnen zodat de lessen daadwerkelijk om 13.00 uur kunnen beginnen.