Schooltijden

Schooltijden

Met ingang van het schooljaar 2023-2024 maken wij gebruik van een verkort pauzerooster model. Binnen dit model krijgen de kinderen een pauze van 45 minuten; 15 minuten lunchen en 30 minuten buitenspelen (als het nodig is, krijgen de kleuters meer tijd om te eten). De pauzetijden kunnen per groep verschillen.

  Eerste bel

Begin
schooldag

Einde
schooldag
Lunchpauze
Maandag 08.20 08.30 15.00 45 minuten
Dinsdag 08.20 08.30 15.00 45 minuten
Woensdag 08.20 08.30 12.30  
Donderdag 08.20 08.30 15.00 45 minuten
Vrijdag 08.20 08.30 12.30 45 minuten
 
Start van de schooldag
Groep 1/2

Op maandag, dinsdag en donderdag staan de leerkrachten van de kleutergroepen buiten om de kinderen op te vangen. Als alle kinderen er zijn, gaan de leerkrachten alleen met de kinderen naar binnen.

Op woensdag en vrijdag zijn ouders welkom om met hun kind(eren) mee naar binnen te komen. Dit gaat volgens een schema omdat het te druk is in de gang om alle ouders van alle groepen tegelijkertijd mee te laten lopen. Via het ouderportaal worden ouders op de hoogte gebracht wanneer zij hun kind(eren) naar binnen kunnen brengen.

Groep 3 t/m 8

Voor de kinderen in groep 3 t/m 8 geldt dat zij zelfstandig naar de klas gaan. De eerste bel gaat om 8.20, waarna de kinderen naar binnen mogen gaan. Om 8.30 gaat de tweede bel. Dan verwachten wij dat alle kinderen binnen zijn zodat de lessen kunnen beginnen.