Ouderbetrokkenheid

Wij zijn een laagdrempelige school, waarin de ouders hun vragen en problemen durven en ook mogen voorleggen. We proberen samen problemen in een prettige sfeer op te lossen, waarin we luisteren naar elkaars meningen en opvattingen. We zien de school als een verlengde van de opvoeding thuis, waarbij een goede samenwerking tussen team en ouders een eerste vereiste is. Wij verwachten dan ook van de ouders dat zij informatie over het kind die voor de school relevant is, aan ons doorgeven. We merken dat veel ouders zich betrokken voelen bij onze school en dat waarderen we. De school heeft de hulp van de ouders hard nodig, niet alleen voor hand- en spandiensten tijdens festiviteiten of andere gelegenheden, maar ook met betrekking tot het onderwijs zelf. We willen weten wat er onder de ouders leeft.

Dit kan op veel manieren, plaats nemen in de Medezeggenschapsraad of de Ouder-leerkracht commissie, helpen in de schoolbibliotheek, creatief aan de slag binnen de podiumcommissie of incidenteel helpen bij activiteiten op school.