TSO

Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt de TSO verzorgd door BLOS  i.s.m. vrijwilligers, die bereid zijn om tegen een vergoeding te helpen.

Bij de leerkracht geeft u aan of uw kind gebruik maakt van de TSO.

De kosten voor de TSO zijn €135,00 per jaar. Dit is een vast tarief ongeacht of uw kind 1, 2 of 3 dagen gebruik maakt van de TSO. De facturering gaat via ons ouderplarform Social Schools en wij werken met een jaarbetaling. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een betaalverzoek via Social Schools voor het gehele bedrag. Natuurlijk bieden wij ook de mogelijkheid om in termijnen te betalen.

Voordat wij het betaalverzoek versturen, vragen wij eerst of uw kind(eren) gebruik gaan maken van de TSO. Hiervoor sturen wij een bericht in Social Schools. Indien uw kind later instroomt in het schooljaar betaald u  een aangepast bedrag.

Indien u gebruik wilt maken van incidentele TSO dan zijn de kosten hiervoor € 3,50 per afgenomen TSO moment. U dient uw kind wel via Schoudercom aan te melden.