TSO

Sinds het schooljaar 2019-2020 wordt de TSO verzorgd door BLOS  i.s.m. vrijwilligers, die bereid zijn om tegen een vergoeding te helpen.

De aanmelding voor het overblijven verloopt via Schoudercom, het interne ouderplatform. De aanmelding van uw kind is pas mogelijk op het moment dat uw account in Schoudercom geactiveerd is (dit is meestal een aantal weken voordag uw kind 4 jaar wordt).

De kosten voor de TSO zijn €175,00 per jaar. Dit is een vast tarief ongeacht of uw kind 1, 2 of 3 dagen gebruik maakt van de TSO. De facturering gaat via Schoudercom, waarbij gedurende 10 schoolmaanden een bedrag van € 17,50 in rekening gebracht wordt, ongeacht het aantal vakantiedagen in de maand (in de praktijk betekent dit dat in de maanden september t/m juni een betalingsverzoek verstuurd wordt). Indien uw kind later instroomt in het schooljaar betaald u voor de maand waarin uw kind begint eventueel een aangepast bedrag, daarna ook €17,50 per maand. Indien uw kind de school verlaat tijdens het schooljaar dan geven wij geen restitutie van het reeds gefactureerde bedrag.

Indien u gebruik wilt maken van incidentele TSO dan zijn de kosten hiervoor € 3,50 per afgenomen TSO moment. U dient uw kind wel via Schoudercom aan te melden.