Ouder-leerkrachtcommissie

Vanaf het schooljaar 21-22 starten wij met een ouder-leerkracht commissie. Twee leden van de voormalige Oudervereniging en twee leerkrachten worden de coördinatoren van deze commissie. Zij bewaken de jaarplanning en sturen de verschillende evenementen aan, waar samenwerking tussen school en ouders gewenst is. Onze school werkt normaal gesproken met klassenouders, maar door Corona staat dit helaas al twee schooljaren op een lager pitje. Vanaf het schooljaar 2021-2022 willen wij de verbinding tussen de klassenouders en de ouder-leerkracht commissie versterken. Zo kunnen wij evenementen waar ouderhulp bij nodig is, verdelen. En vaak heeft een klassenouder een kort lijntje met de andere ouders van de groep. Want elke ouder is uiteraard welkom om te helpen en u kunt zelf kijken in de agenda wat uitkomt.Op financieel gebied zal deze ouder-leerkracht commissie het geld van de leerlingen niet beheren. Dit zal in beheer van de school gaan gebeuren. Een kascommissie aanstellen is hierbij wel een vereiste.