Ouder-leerkrachtcommissie

Op de Johannes werken wij bij de organisatie van activiteiten met een ouder- leerkrachtcommissie. Twee ouders en twee leerkrachten zijn samen coördinator van deze commissie. Zij bewaken de activiteiten op de jaarplanning en sturen de evenementen aan, waar samenwerking tussen school en ouders gewenst is. 

Naast de feesten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Pasen worden er jaarlijks een aantal leuke en grote activiteiten georganiseerd. De Kerstborrel voor ouders en de sponsorloop voor het goede doel zijn hier mooie voorbeelden van. Deze activiteiten kunnen per schooljaar verschillen. Alle activiteiten zorgen naast gezelligheid ook voor verbinding tussen school en ouders.  

Bij kleine activiteiten in de groepen zelf is het fijn dat er veel ouderhulp mogelijk is op de Johannes. In elke groep vragen wij een ouder om de rol van klassenouder op zich te nemen. Een klassenouder heeft vaak een kortere lijn met de andere ouders van de groep. Elke ouder is uiteraard welkom om te helpen en passend bij de eigen agenda. Door de ouderhulp kunnen wij deze activiteiten realiseren. Superfijn! 

Een aantal van bovengenoemde activiteiten wordt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage betaald. De school is verantwoordelijk voor het financiële beheer van deze gelden. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van de ouder-leerkrachtcommissie.