Leerlingenzorg

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. In 2014 is de Wet Passend Onderwijs in werking getreden die inhoudt dat de school ervoor verantwoordelijk is om alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben een goede onderwijsplek te bieden. Dit houdt ook in dat wij een protocol hebben m.b.t. dyslexie.

Ook bieden wij de kinderen die meer of juist op een ander vlak een uitdaging nodig hebben om hun capaciteiten ten volle te ontwikkelen een programma aan via ons Talentenonderwijs.