Dyslexie

Kinderen met dyslexie hebben problemen met het aanleren en vlot toepassen van het lezen en spellen. Ze hebben veel extra oefening nodig. Een vroege herkenning en gerichte aanpak zijn hierbij belangrijk.

Daarom wordt bij ons op school al vanaf de kleutergroep gewerkt volgens het advies van het Expertisecentrum Nederlands. Dit om het mogelijk aanwezig zijn van dyslexie zo vroeg mogelijk te signaleren om dan vervolgens ons onderwijs zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van het kind met lees- en spellingproblemen.

Dyslexieverklaring

Wanneer onderzoek uitwijst dat een kind in aanmerking komt voor een dyslexieverklaring en een dyslexiebehandeling is het mogelijk deze behandeling bij ons op school te krijgen. Een medewerkster van Onderwijs Advies komt elke vrijdag op school om de kinderen te begeleiden. Dit kan zowel onder als na schooltijd. Niet alleen voor de kinderen en hun ouders is dit een voordeel. Het is ook gunstig dat op deze manier kennis op het gebied van dyslexie naar de school wordt gebracht.

Specifieke behoeften

Op onze school proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de specifieke behoeften van dyslectische leerlingen. De toetsen worden met behulp van Sprint gemaakt. Elke leerling met dyslexie is uniek, hetgeen vraagt om een unieke aanpak. Voor elke leerling worden in samenspraak met de leerling, de ouders en de leerkracht de afspraken opgesteld om tot een optimale begeleiding te komen.