Informatie

Onder het tabblad 'Informatie' vindt u de schooltijden en onder andere de schoolgids. Hier staat ook het huidige vakantierooster en informatie over de Medezeggenschapsraad en de Oudervereniging. Kortom veel praktische informatie waar u naar op zoek kunt zijn.