Missie en visie

Missie

De missie van de Johannesschool: elke dag het beste uit onze kinderen halen. Dit doen we door theorie en praktijk op elkaar te laten aansluiten en op die manier het onderwijs zo levendig mogelijk te maken. Ons doel is dat kinderen samen werken én spelen. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaam van kinderen; ze leren zich staande houden in de maatschappij.

Visie

Visie op levensbeschouwing en school

Op de Johannesschool vinden wij het belangrijk dat:

 • kinderen leren dat iedereen er toe doet.
 • kinderen zich bewust zijn van de wereld om hen heen.
​​​​​​​Visie op vorming, leren en onderwijzen

Op de Johannesschool vinden wij het belangrijk dat:

 • het onderwijs zowel gericht is op het leveren van prestaties als op het welbevinden van de kinderen.
 • kennis geleidelijk, inzichtelijk en stapsgewijs wordt aangeboden.
 • kinderen leren zelfstandig, verantwoordelijk, creatief en kritisch te functioneren.
 • kinderen leren samen werken en hulpvaardig te zijn.
 • kinderen met een goede basis de school verlaten, waarop zij verder kunnen bouwen.
 • er variatie in leersituaties is, omdat kinderen niet op dezelfde manier leren.
 • ons onderwijs aansluit bij de ontwikkeling van het kind.
Visie op mens en maatschappij

Op de Johannesschool vinden wij het belangrijk dat:

 • kinderen respect hebben voor elkaar en de wereld om hen heen.
 • kinderen leren dat ieders vrijheid daar eindigt waar de vrijheid van een ander wordt aangetast.
 • kinderen de weg leren vinden in de grote hoeveelheid informatie die op hen afkomt.
 • kinderen leren op een veilige manier met sociale media om te gaan.
Visie op kind en ontwikkeling

Op de Johannesschool vinden wij het belangrijk dat:

 • kinderen zich in een veilige omgeving kunnen ontwikkelen.
 • kinderen zichzelf kunnen en mogen zijn.
 • kinderen leren zichzelf verantwoordelijk te voelen.
 • kinderen leren om te gaan met gevoelens van zichzelf en anderen.
 • kinderen leren om weerbaar en zelfredzaam te worden.
 • kinderen de gelegenheid krijgen om zelf ontdekkend te leren en zo hun eigen talenten te ontwikkelen.
 • leerkrachten vanuit een positieve grondhouding met kinderen omgaan.