Anti-pestprotocol

Ons doel is dat alle kinderen zich veilig voelen bij ons op school, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen, stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. We doen dit door regels en afspraken zichtbaar te maken voor kinderen en volwassenen, zodat als er zich ongewenste situaties voordoen, zij elkaar kunnen aanspreken op deze regels en afspraken. Leerkrachten en ouders uit de MR staan gezamenlijk achter het anti-pestprotocol.

Wij kiezen voor een anti-pestprotocol omdat wij tegen pesten zijn en pesten willen voorkomen.

 

Het anti-pestprotocol ligt ter inzage bij de intern begeleider.