Stel cookie voorkeur in

Directie - Management team - IB

Tijdelijk Interim directeur

Op dit moment is Bob van den Steenhoven niet bereikbaar als directeur van de Johannesschool. Hij wordt tijdelijk vervangen door Interim Directeur Marjo Dethmers.

Wat doet de Intern begeleider?

Een Interne Begeleider (IB’er) is iemand die verschillende taken uitvoert die de school ondersteunen buiten de leerkracht om. Eigenlijk kan een IB’er overal bij betrokken zijn als achtervanger, maar hij of zij geeft meestal geen les. O.a. neemt de IB'er de coördinatie LeerlingenVolgSysteem) op zich. Van hogerhand legt het LVS de prestaties en ontwikkelingen van leerlingen vast en monitort ze. Een IB’er coördineert hoe een school dit systeem toepast. Onder dat coördineren valt: het plannen van de toetsen en het opstellen van de werkplannen.

Bob van den Steenhoven

Directeur

Lid MT

John Droog

Bovenbouwcoördinator

Lid MT

Hurly Holtrop

Middenbouwcoördinator

Lid MT

Ellis van Kampenhout

Onderbouwcoördinator

Lid MT

Sandra van Tuijn

Intern begeleider - groep  1 t/m 6

Lid MT

Patrick Verhoeven

Intern begeleider - groep 7/8