Stel cookie voorkeur in

Directie - Management team - IB

Het Managementteam van de Johannesschool bestaat uit de directeur, Hurly Holtrop, de bouwcoördinatoren en beide Intern begeleiders. Hieronder ziet u wie dit zijn.

Wat doet de Intern begeleider?

Een Interne Begeleider (IB’er) is iemand die verschillende taken uitvoert die de school ondersteunen buiten de leerkracht om. Eigenlijk kan een IB’er overal bij betrokken zijn als achtervanger, maar hij of zij geeft meestal geen les. O.a. neemt de IB'er de coördinatie LeerlingenVolgSysteem) op zich. Van hogerhand legt het LVS de prestaties en ontwikkelingen van leerlingen vast en monitort ze. Een IB’er coördineert hoe een school dit systeem toepast. Onder dat coördineren valt: het plannen van de toetsen en het opstellen van de werkplannen.

Hurly Holtrop

Directeur

Lid MT

Leonie Sinteur

Bovenbouwcoördinator

Lid MT

John Droog

Middenbouwcoördinator

Lid MT

Ellis van Kampenhout

Onderbouwcoördinator

Lid MT

Sandra van Tuijn

Intern begeleider

Lid MT

Chantal Wolse

Intern begeleider

Lid MT