Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad

Wat is de medezeggenschapsraad?

Op iedere school functioneert een medezeggenschapsraad. Deze is samengesteld uit democratisch gekozen leerkrachten en ouders. De medezeggenschapsraad adviseert de directie over beleidsmatige zaken. In sommige gevallen is er sprake van instemmingsrecht. Bij het werven van nieuw personeel is er ook een rol weggelegd voor de ouders van de medezeggenschapsraad. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Als u opmerkingen en suggesties heeft over de gang van zaken op school, kunt u die  kwijt bij de medezeggenschapsraad (mr@johannesschool.nl).

De notulen zijn voor de ouders te lezen via het ouderportaal (Schoudercom) van de school.

Vergaderingen

Per jaar zijn er ongeveer 6 à 7 vergaderingen. In deze vergaderingen komen onderwerpen aan bod zoals: financiën, personeelsbeleid, schoolplan, vakantierooster, binnenklimaat, inspectierapporten.

 

GMR

Naast een MR die zaken regelt op schoolniveau, bestaat er een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor de Sophia Scholen.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad brengt advies uit over of stemt in met besluiten op bestuurlijk niveau. In de GMR zijn van alle Sophiascholen zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd. 

Leden MR

  • Tom Meirmans - vader van Lennert en Liese
  • Ernesto Escarabajal Baadenhuijsen - vader van Feli
  • Mark de Kievit - vader van Puck, Joep en Flip
  • Ingrid van der Jagt - leerkracht van groep 1/2D
  • Maja Szeliga - leerkracht van groep 8A
  • Leonie Sinteur - leerkracht van groep 7B
  • Neomi Kruider - leerkracht van groep 6B