Stel cookie voorkeur in

Visie

Het onderwijs op de Johannesschool is opgebouwd uit vijf pijlers.

1. De basis op orde

We willen dat alle kinderen bij taal, rekenen en leesonderwijs de beste resultaten behalen op hun eigen niveau

2. Toekomstgericht onderwijs

Op de Johannesschool krijgen de leerlingen toekomstgericht onderwijs aangeboden, volgens het model van de 21e eeuwse vaardigheden. Dit houdt in dat de leerlingen te maken krijgen met het ontwikkelen van vaardigheden zoals bv. kritisch en creatief denken, mediawijsheid en probleemoplossen. Dit model komt zichtbaar terug in de leeractiviteiten in de klas, maar ook  daar buiten. Zo maken zij tijdens de lessen Natuniek (Natuur en Techniek) o.a. gebruik van onze omgeving en het leerlaboratorium. Dit laatste wordt ontwikkeld in samenwerking met de Universiteit Leiden.

3. Eigenaarschap

Eigenaarschap begint bij betrokken zijn bij het leerproces: van leerlingen zelf en leerkrachten in de klas. Leerlingen onderzoeken hun eigen drijfveren: Waarom wil ik wat leren? We werken er naar toe dat Iedere leerling een map heeft waarin de behaalde successen getoond worden, een zogenaamd ‘portfolio’. Voor de kinderen zelf een overzichtelijke samenvatting van hun resultaten.

4. Levensecht leren

De Johannesschool hecht grote waarde aan levensecht leren. Kennis die kinderen opdoen wordt ondersteund door middel van praktijk- en ervaringsgericht onderwijs. Op die manier brengen ze het geleerde direct in de praktijk. Levensecht leren legt de koppeling tussen school en de wereld daarbuiten.

Levensecht leren doe je door de buitenwereld naar binnen te halen en zelf naar buiten te gaan. Op de Johannesschool werken we vanuit leerdoelen die de leerling zelf heeft opgesteld (in overleg met de leerkracht). Het resultaat: een grote betrokkenheid van de leerling. Ze maken een thema écht eigen. Levensecht leren wordt ondersteund door o.a. excursies, activiteiten, gastdocenten.

5. Persoonlijke ontwikkeling

“Op de Johannesschool verwerf ik kennis, vaardigheden en ontwikkel ik mij als persoon. Ik krijg de ruimte om mezelf goed te leren kennen, te zijn wie ik ben en mijn talenten te ontwikkelen. Ook leer ik oog te hebben voor anderen en er voor hen te zijn als dat nodig is. Vanuit het christelijk gedachtegoed leer ik wat waardevol is voor het leven, voor mezelf en anderen. In samenwerking met leerkrachten en leerlingen ontwikkel ik competenties. Zo kan ik plezierig met anderen werken en spelen en leer ik mij te redden in verschillende situaties in de maatschappij.”

Missie

De missie van de Johannesschool: elke dag het beste uit onze kinderen halen. Dit doen we door theorie en praktijk naadloos op elkaar te laten aansluiten en op die manier het onderwijs zo levendig mogelijk te maken. Ons doel is dat kinderen met plezier samen werken én spelen. Daarnaast stimuleren we de zelfredzaam van kinderen; ze leren zich staande houden in de maatschappij.